Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Ngày 3 tháng 1. KIẾM ĐÂU RA NGƯỜI TRUNG THÀNH


20 6 Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình;
          Nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành?
      6 Bao nhiêu kẻ khoe nhân khoe nghĩa,
          Nhưng kiếm đâu ra một kẻ trung thành.
         (Bản Hiện Đại)
Vế đầu của câu Châm Ngôn nhận định về “nhiều người”. Đa số tự giới thiệu mình là người tốt. Chẳng mấy ai nhận mình là người xấu cả. Nào là: “Tôi thương người lắm!”, nào là: “Tôi hào hiệp lắm!” Toàn là những người “khoe khoang”, những kẻ “khoe nhân khoe nghĩa”.    
Trong số “nhiều người” tự nhận mình là người tốt, chắc chắn không có người khôn ngoan. Vì:
Sự khôn ngoan ở tại lòng người thông sáng;
Còn điều ở trong lòng kẻ ngu muội được lộ ra.
(Châm Ngôn 14:33)
Hoá ra “nhiều người” tự nhận là người tốt lại là những kẻ ngu muội. Họ chỉ “khôn ngoan theo mắt mình”, “trong sạch theo mắt mình”, tự thấy công việc của mình là toàn hảo mà quên rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng, Ngài biết rõ động cơ nào thúc đẩy (Châm Ngôn 16:2). Kẻ ngu dại quên lời khuyên sau đây: Đừng tự khen mình, để việc ấy cho người khác làm (Châm Ngôn 27:2).
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn là một câu hỏi: “Vì sao ‘nhiều người’ khoe khoang, nhận mình là nhân từ mà lại không kiếm được ‘một người’ trung thành?”  
Kiếm đâu ra một người trung thành? Đây là  thực trạng của xã hội, của cộng đồng Cơ Đốc. Nhiều người khoe khoang, tự nhận mình là tín đồ, nhưng ít người khiêm nhu quyết tâm bền chí trung thành sống theo lời Chúa.
Chúa Hằng Hữu ôi, xin cứu giúp!
Người ngay lành lác đác như lá thu,
Chốn nhân gian người trung tín vắng dần.
(Thi Thiên 12:1)
“Kiếm đâu ra một người trung thành” là lời cảnh báo tất cả chúng ta. Sứ đồ Giăng kết luận: “Những kẻ chỉ nói suông: ‘Tôi là tín đồ của Chúa, tôi thuộc về Ngài’, mà không làm theo lời Chúa dạy, là người nói dối. (I Giăng 2:4)
Bạn đang ở trong nhóm “nhiều người tự nhận”, hay đang là “một người trung thành”? 
Oaktreevu Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét